Privacybeleid

1. Privacy in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons Privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Haar contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door ons dit mee te delen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om gegevens te verhandelen die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij een bezoek aan de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze informatie wordt automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingsproblemen kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Connexxions Balear S.L. Oprichter: Hannelore Maas, CP Las Buganvillas Avenida Balear 7, Villa 28, Sol de Mallorca 07181, Spanje.

Telefoon: +34 672 463 645

E-mail: hanne@whitesyachts.com

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en direct mail (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking op basis van art. 6 para. 1 lit. e of f DSGVO heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking ten behoeve van de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen ( Bezwaar volgens art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct mail, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze met dergelijke direct mail gepaard gaat. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens dan niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar op grond van art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op het DSGVO hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, op zichzelf of aan een derde partij te verstrekken in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder toestuurt, een SSL of. TLS encryptie. Een versleutelde verbinding wordt aangegeven doordat de adresbalk van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en door het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens ontkent, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden beperkt in plaats van verwijderd.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend op grond van art. 21 Abs. 1 DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op de handhaving, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of in het belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmaterialen is verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browser type en browser versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De informatie die u in het contactformulier verstrekt, blijft bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. Sociale media

Facebook plugins (Like & Share knop)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook plugins zijn herkenbaar aan het Facebook logo of de “Like-Button” (“Like”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook “Like-Button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Het gebruik van de Facebook plug-ins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Facebook Pixel

Binnen ons online aanbod is te wijten aan onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, of als u woonachtig bent in de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland wordt geëxploiteerd (“Facebook”). Facebook is onder de Privacy Shield Agreement gecertificeerd en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wet bescherming persoonsgegevens (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).Met behulp van de Facebook pixel is het mogelijk voor Facebook, de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook Ads”) te bepalen. Wij gebruiken de Facebook-pixel om de ons toegestuurde Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of bepaalde functies (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten op basis van de bezochte websites bepaald), die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook inzicht krijgen in de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, waarbij we zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde “conversie”). Pixel is direct gekoppeld aan Facebook bij het oproepen van onze websites en kan een zogenaamde cookie zijn, d.w.z. een klein bestand opslaan. Als de gebruikers zich vervolgens bij Facebook aanmelden of Facebook in ingelogde toestand bezoeken, wordt het bezoek aan ons online-aanbod in hun profiel geregistreerd. De over de gebruikers verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat ze ons geen conclusies over de identiteit van de gebruikers opleveren. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook zowel voor eigen marktonderzoek als voor reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Als wij voor vergelijkingsdoeleinden gegevens naar Facebook sturen, worden deze lokaal in de browser gecodeerd en vervolgens via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Dit gebeurt uitsluitend met het oog op een vergelijking met de eveneens gecodeerde door Facebook geproduceerde gegevens. Bovendien gebruiken wij de extra functie “uitgebreide vergelijking” bij het gebruik van de Facebook-pixel. In dit geval worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID’s van de gebruikers met het oog op de vorming van doelgroepen (“Custom Audiences” of “Look Alike Audiences”) (gecodeerd) aan Facebook doorgegeven. Voor meer informatie over “geavanceerde afstemming”: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668You kan zich ook afmelden voor het gebruik van cookies die worden gebruikt voor meet- en reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http: //optout.networkadvertising .org /) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) bezwaar maken.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens.

Browser plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens van Google Analytics kunt u het privacybeleid van Google raadplegen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de paragraaf “Verzet tegen gegevensverzameling”.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. (“Google”). Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze web beacons kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina’s te evalueren.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten worden overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de VS. Deze informatie kan door Google gedeeld worden met contractanten van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het opslaan van AdSense-cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing met de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u het met Google Analytics Remarketing gecreëerde advertentiepubliek koppelen aan de apparaatoverschrijdende mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op één eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Zodra u toestemming hebt gegeven, zal Google voor dit doel uw web- en app-browsegeschiedenis koppelen aan uw Google-account. Zo kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen verschijnen op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertentiepromotie.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing / targeting door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen in uw Google-account; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR). Voor het verzamelen van gegevens die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de anonieme analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Zie voor meer informatie en het privacybeleid het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords maken wij gebruik van de zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s op deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van adverteerders. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met conversietags. Zij ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de Google Conversion Tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van “conversiecookies” en het gebruik van dit trackinginstrument zijn gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Zie voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Google optimaliseren

Onze website maakt ook gebruik van Google Optimize. Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren aan de hand van het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een in Google Analytics geïntegreerde tool. Google Tag Manager is ook een product van Google waarmee we website-tags kunnen beheren via één enkele interface. De Tag Manager is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Het instrument activeert andere tags, die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor dit doel uitschakelen door naar www.google.com/settings/ads/plugin te gaan.

 

6. Plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google aangedreven YouTube-pagina. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze sites met een YouTube plug-in bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Bovendien kan Youtube verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan Youtube informatie ontvangen over de bezoekers van onze website. Deze informatie zal u. a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag direct koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersinformatie verwijzen we naar het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

 

Bijgewerkt 2023.

Open chat
1
Whites Yachts
Hallo,
Kunnen we u helpen?